BALKONY KROK PO KROKU…

DIY- krok po kroku

Prawidłowe wykonanie balkonu oraz zastosowanie wysokiej jakości produktów specjalistycznych to podstawa, aby móc cieszyć się nim na długie lata.

Na powierzchni balkonów i tarasów nieustannie powstają naprężenia, wywołane różną rozszerzalnością cieplną okładziny i podłoża. Zewnętrzne obszary okładziny narażone są także na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad wykonawczych sztuki budowlanej:

Podstawowe zasady wykonawcze związane z balkonem

spadek powierzchni tarasu powinien wynosić ok. 2%. Do jego ukształtowania nigdy nie należy stosować zaprawy klejącej do płytek.

duże powierzchnie powinny być zdylatowane także w warstwie okładzinowej. Przy ich rozstawie należy uwzględnić rozmiar płytek tak, aby zminimalizować ich cięcie. Dylatację należy bezwzględnie wykonać na każdej powierzchni pionowej (ścianie) przylegającej do tarasu czy balkonu.

na jastrychu pod okładziną ceramiczną należy bezwzględnie wykonać uszczelnienie podpłytowe z izolacji polimerowo-cementowych takich jak BUDOSZCZEL-H 810 lub AQUASZCZEL 820.

uszczelnienie należy wyprowadzić na wysokość ok. 15 cm na każdą przylegającą ścianę.

Płytki należy kleić stosując pełne pokrycie ich spodniej strony, w tym celu zaprawę klejącą należy nanosić także na płytkę. Do ich przyklejania należy stosować kleje elastyczne klasy C2, a najlepiej odkształcalne.

aby uniknąć nieestetycznych zacieków na elewacji i zawilgocenia ścian, należy dopilnować starannego wykonania obróbek blacharskich.

KROK PO KROKU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed naniesieniem zaprawy uszczelniającej BUDOSZCZEL-H 810 lub AQUASZCZEL 820 podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, równe, nośne, zwarte, wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność (np. kurzu, wykwitów, olejów i tłuszczów, powłok malarskich).

GRUNTOWANIE

Podłoża silnie nasiąkliwe należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301 lub GRUNTOLIT-SG 302. W przypadku podłoży o ograniczonej chłonności (np. betony), nie zaleca się gruntowania, podłoże takie zaleca się zwilżyć wodą.

GRUNTOWANIE

Podłoża silnie nasiąkliwe należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301 lub GRUNTOLIT-SG 302. W przypadku podłoży o ograniczonej chłonności (np. betony), nie zaleca się gruntowania, podłoże takie zaleca się zwilżyć wodą.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY AQUASZCZEL 820

Zaprawę AQUASZCZEL 820 należy przygotować zgodnie z instrukcją mieszając w odpowiednich proporcjach oba składniki do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać 5-10 minut i ponownie wymieszać. W przypadku stosowania zaprawy BUDOSZCZEL- H 810, produkt należy połączyć z wodą.

NANOSZENIE ZAPRAWY

W miejscu połączenia ściany z jastrychem należy nanieść jedną warstwę zaprawy uszczelniającej: BUDOSZCZEL- H 810 lub AQUASZCZEL 820.

NANOSZENIE ZAPRAWY

W miejscu połączenia ściany z jastrychem należy nanieść jedną warstwę zaprawy uszczelniającej: BUDOSZCZEL- H 810 lub AQUASZCZEL 820.

PRZYKŁADANIE ELEMENTU USZCZELNIAJĄCEGO

W miejscu uprzednio pokrytym zaprawą uszczelniającą należy przyłożyć element uszczelniający i docisnąć.

POKRYWANIE TAŚMY IZOLACYJNEJ

Taśmę uszczelniającą dodatkowo należy pokryć zaprawą izolacyjną. Taśmy nie pokrywa się zaprawą w całości, a jedynie jej brzegi, dzięki takiemu rozwiązaniu taśma ma swobodę ruchów wywołanych rozszerzalnością termiczną materiałów.

POKRYWANIE TAŚMY IZOLACYJNEJ

Taśmę uszczelniającą dodatkowo należy pokryć zaprawą izolacyjną. Taśmy nie pokrywa się zaprawą w całości, a jedynie jej brzegi, dzięki takiemu rozwiązaniu taśma ma swobodę ruchów wywołanych rozszerzalnością termiczną materiałów.

NANOSZENIE ZAPRAWY NA POWIERZCHNIĘ

Zaprawy BUDOSZCZEL-H 810, AQUASZCZEL 820 nanosimy pędzlem lub pacą. Izolacja powinna być wykonana minimum dwuwarstwowo, aby dokładnie pokryć całą powierzchnię. Pierwszą warstwę zaleca się nakładać twardą szczotką, silnie wcierając ją w powierzchnię jastrychu.

NANOSZENIE DRUGIEJ WARSTWY ZAPRAWY

Po przeschnięciu pierwszej warstwy izolacyjnej (od 4 do 5 godzin) należy nanieść drugą. Grubość warstwy izolacji powinna wynosić min ok. 2,0-2,5mm. Należy pamiętać o tym, aby ewentualne obróbki blacharskie (gdy nie zostały wykonane wcześniej) znajdowały się pod warstwą izolacji, a nie na niej.

NANOSZENIE KLEJU NA PODŁOŻE

Po wyschnięciu ostatniej warstwy uszczelnienia (ok. 2 dni) należy przykleić płytki na zaprawie elastycznej np. EXPERT 3 lub 4. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej.

NANOSZENIE KLEJU NA PŁYTKĘ

Płytki powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofi lowania.

PRZYKLEJANIE PŁYTEK

Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała w 100% powierzchni płytki.

WYKONYWANIE COKOLIKA

Z płytek ceramicznych na ścianach należy wykonać cokolik.

SPOINOWANIE

Spoinować należy po 2 dniach od przyklejenia płytek, zaprawą FUGA NANOTECH 730. Ze względu na silne brudzenie się ceramicznych okładzin balkonowych zaleca się stosowanie zaprawy koloru szarego. Przekrój szczelin powinien być głęboko, równomiernie i dokładnie wypełniony fugą. Spoiny przeznaczone do uszczelnienia masą silikonową, pozostawić nie wypełnione zaprawą.

USUWANIE NADMIARU ZAPRAWY

Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostający na powierzchni płytek należy usunąć przy pomocy wilgotnej, często płukanej gąbki, ruchami ukośnymi do siatki spoin. Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin.

SILIKONOWANIE

Spoiny przyścienne oraz miejsca przejść elementów balustrady należy wykonać jako trale elastyczne z masy SILIKOLOR 720. Aby cieszyć się płytkami ceramicznymi na balkonie i tarasie nie zapomnijmy o czyszczeniu i konserwacji takiej powierzchni. Osad z fugi na powierzchni płytek najlepiej zmyć specjalnym środkiem np. ZMYWACZEM OSADÓW 1007. Ułatwi on zmywanie wszelkich pozostałości zapraw i fug cementowych.

GOTOWY BALKON

Ciesz się profesjonalnie wykonanym balkonem!

GOTOWY BALKON

Ciesz się profesjonalnie wykonanym balkonem!

USUWANIE NADMIARU ZAPRAWY

Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostający na powierzchni płytek należy usunąć przy pomocy wilgotnej, często płukanej gąbki, ruchami ukośnymi do siatki spoin. Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin.

WYKONYWANIE COKOLIKA

Z płytek ceramicznych na ścianach należy wykonać cokolik.

NANOSZENIE KLEJU NA PŁYTKĘ

Płytki powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą
powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofi lowania.

NANOSZENIE DRUGIEJ WARSTWY ZAPRAWY

Po przeschnięciu pierwszej warstwy izolacyjnej (od 4 do 5 godzin) należy nanieść drugą. Grubość warstwy izolacji powinna wynosić min ok. 2,0-2,5mm. Należy pamiętać o tym, aby ewentualne obróbki blacharskie (gdy nie zostały wykonane wcześniej) znajdowały się pod warstwą izolacji, a nie na niej.

POWIĄZANE PRODUKTY

GRUNTOLIT -W 301

GRUNTOLIT-SG 302

GRUNTOLIT -W 301

GRUNTOLIT -W 301

GRUNTOLIT -W 301

ELASTI MULTI Specjal 104

GRES MULTI 105

KAMLEP Plus 108

KLEJ DO PŁYTEK WIELKOFORMATOWYCH 113

EXPRESS 106

BUDOSZCZEL-H 810

KAMLEP Plus 108

EXPRESS 106

EXPRESS 106

SILIKOLOR 720

POWIĄZANE ARTYKUŁY

© KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. 2017 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.

Projekt:    

Udostępnij artykuł

Podziel się ze swoimi znajomymi!