PODŁOŻE KROK PO KROKU…

DIY- krok po kroku

Prawidłowe wykonanie wylewki to podstawa trwałości posadzek. Podpowiadamy, jak bezbłędnie ją wykonać, by uzyskać idealnie równe i gładkie powierzchnie.

Sposób przygotowania podłoża pod jastrych cementowy uzależniony jest od przyjętej opcji wylewania. Poniżej przedstawiamy kilka porad eksperta pomocnych podczas wykonywania wylewek.

Porady eksperta pomocne podczas wykonywania wylewek

 w każdym przypadku podłoże powinno być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność i jednorodną strukturę, przy podkładach związanych z podłożem zaleca się je zagruntować.

 w przypadku wykonywania podkładu na warstwie rozdzielczej przygotowanie podłoża należy rozpocząć od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielających, a następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości minimum 0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu.

 w przypadku podkładów podłóg pływających, na nasiąkliwym i nieodpornym na zawilgocenie materiale izolacji cieplnej lub akustycznej, przed wykonaniem podkładu należy ułożyć szczelną warstwę ochronną np. z folii budowlanej.

 w przypadku systemu z ogrzewaniem podłogowym podłoże należy przygotować tak jak przy podkładzie pływającym stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej lub folii aluminiowej. Przed wylaniem należy sprawdzić szczelność zamocowania instalacji grzewczej. Uwaga, w przypadku ogrzewania wodnego, przed wykonywaniem podkładu rury należy napełnić wodą i sprawdzić ich szczelność.

 

KROK PO KROKU

WYKONANIE DYLATACJI OBWODOWEJ

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonywaniem jastrychów należy wykonać dylatację obwodową oddzielającą podkład od ścian, słupów, rur itp. przez zamocowanie do nich taśmy dylatacyjnej. Taśmy dylatacyjne muszą być także ułożone przy przejściach między pomieszczeniami

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zaprawy, względnie betoniarki.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zaprawy, względnie betoniarki.

UKŁADANIE ZAPRAWY

Przygotowaną zaprawę należy układać warstwą o odpowiedniej grubości. Wykonany podkład powinien mieć równą powierzchnię. Zaprawę najczęściej układa się pasami pomiędzy prowadnicami wyznaczającymi wymaganą grubość jastrychu. Nadmiar zaprawy ściąga się łatą prowadzoną po prowadnicach.

ZACIERANIE POWIERZCHNI PACĄ

Po wstępnym wyrównaniu, powierzchnię podkładu zaciera się dużą pacą tynkarską. Elementy wyznaczające grubość jastrychu przesuwa się w trakcie wykonywania podkładu lub usuwa się uzupełniając bruzdy

ZACIERANIE POWIERZCHNI PACĄ

Po wstępnym wyrównaniu, powierzchnię podkładu zaciera się dużą pacą tynkarską. Elementy wyznaczające grubość jastrychu przesuwa się w trakcie wykonywania podkładu lub usuwa się uzupełniając bruzdy.

Gdy jastrych cementowy jest nierówny lub ma zbyt małą grubość względem innych pomieszczeń stosuje się wtedy wylewki samopoziomujące. Tym, którzy w najbliż- szym czasie będą je wykonywać, w formie fotoreportażu prezentujemy, jak powinny przebiegać prace.

Porady eksperta, dzięki którym unikniemy błędów

 przed przystąpieniem do wykonywania wylewki samopoziomującej należy sprawdzić stan podłoża. W niezbędnych przypadkach należy je naprawić stosując zaprawę renowacyjną.

 poziom wylewki można ustalić stosując specjalne repery względnie repery wykonane samodzielnie z drutu lub przy użyciu osadzonych w podłożu kołków z wkrętami, których główki wyznaczają poziom wykonywanej warstwy.

 przy ścianach pomieszczenia i innych elementach pionowych należy wykonać dylatacje izolacyjne. Ponadto w wylewce należy wykonać inne dylatacje zlokalizowane w tych samych miejscach , w których występują one w podłożu.

 do podkładów cementowych najlepiej zastosować także wyrób na bazie cementu. Do dyspozycji mamy trzy rodzaje mas: RENOGRUNT 410, 411 lub 412. Różnią się one szybkością wiązania i grubością nakładanej warstwy. Podstawowy to RENOGRUNT 410 – wylewka od 2 do 20 mm, wiążąca w ciągu 5 godzin (możliwość wej- ścia na jej powierzchnię), 411 to produkt średniowarstwowy od 5 do 35 mm, zawiera też włókna zbrojące, wiąże w ciągu 6 godzin, 412 to wyrób szybkowiążący – 2 h do wejścia na jego powierzchnię od wylania, a po 24 h można wykonywać prace, zawiera też włókna, jest od 2 do 20 mm.

 podłoże pod wylewkę samopoziomującą powinno być odpowiednio wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, smarów i innych środków antyadhezyjnych. Podło- ża nasiąkliwe należy zagruntować preparatem GRUNTOLIT-W 301, podłoża o du- żej nasiąkliwości GRUNTOLITEM-SG 302. Preparaty te należy nanosić odpowiednio wcześniej do całkowitego wyschnięcia.

 suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość chłodnej czystej wody, mieszając mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej pozbawionej grudek masy. Odstawić na ok. 5 min. W celu odpowietrzenia i ponownie wymieszać.

 

 

WYKONANIE DYLATACJI W PODŁOŻU

W miejscach istniejących dylatacji w podłożu należy wykonać dylatacje także w wylewanej masie samopoziomującej. Dylatacje wykonujemy również przy ścianach za pomocą specjalnych kołnierzy lub pasków styropianu. Żądany poziom wylewki możemy ustalić stosując repery. Po wykonaniu wszystkich czynności przygotowawczych ręcznie wylewamy masę.

ROZPROWADZANIE MASY PO PODŁOŻU

Po wylaniu masę można rozprowadzić za pomocą pacy stalowej. Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi lub wydzielonego pola roboczego.

ROZPROWADZANIE MASY PO PODŁOŻU

Po wylaniu masę można rozprowadzić za pomocą pacy stalowej. Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi lub wydzielonego pola roboczego.

ROZPROWADZANIE CD.

Prace zaleca się rozpoczynać przy ścianie najbardziej oddalonej od wejścia, pasami o szerokości ok. 40 cm. W przypadku pomieszczeń o dużej powierzchni zaleca się podzielić je odpowiednimi zastawkami na mniejsze powierzchnie robocze (o długości ok. 3-6 m w zależności od szybkości wylewania).

ODPOWIETRZANIE MASY

Natychmiast po wylaniu masy, należy ją odpowietrzyć za pomocą np.: wałka kolczastego. Jest to czynność istotna ma wpływ na poprawę wytrzymałości wylewek typu RENOGRUNT.

ODPOWIETRZANIE MASY

Natychmiast po wylaniu masy, należy ją odpowietrzyć za pomocą np.: wałka kolczastego. Jest to czynność istotna ma wpływ na poprawę wytrzymałości wylewek typu RENOGRUNT.

POWIĄZANE PRODUKTY

GRUNTOLIT -W 301

GRUNTOLIT-SG 302

GRUNTOLIT -W 301

GRUNTOLIT -W 301

GRUNTOLIT -W 301

GRES MULTI 105

POSADZKA CEMENTOWA 442

MOCNY BETON B-20

SZYBKA WYLEWKA 444

RENOGRUNT 410

RENOGRUNT 411

RENOGRUNT 412

POWIĄZANE ARTYKUŁY

 

© KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. 2017 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.

Projekt:    

Udostępnij artykuł

Podziel się ze swoimi znajomymi!