RENOWACJE KROK PO KROKU…

DIY- krok po kroku

Systemy renowacji wymagają od wykonawcy sporej wiedzy z zakresu produktów oraz doświadczenia w wykonywaniu tynków.

Aby działania przyniosły pożądane efekty wymaga się ścisłego przestrzegania określonych zasad wykonawczych. Poniżej instrukcja jak wykonać renowacje krok po kroku.

Rozwiń porady eksperta pomocne podczas wykonywaniu robót

 w czasie wykonywania prac renowacyjnych temperatura otoczenia, podłoża oraz materiałów nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +25°C.

 w przypadku konieczności prowadzenia ich w warunkach mniej sprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych, w szczególności wysokich temperatur, dużego nasłonecznienia itp.

 pomieszczenia poddawane renowacji należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów, jak również zbyt szybkiego wysychania zaprawy, w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania.

 podłoża pod obrzutkę powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, naddatków zaprawy murarskiej itp.

 wszelkie ewentualne wykwity na odsłoniętym murze należy usunąć mechanicznie.

 objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008.

 do malowania należy stosować farby paroprzepuszczalne takie jak np. FARBA SILIKATOWA 002.

 

KROK PO KROKU

SKUCIE STAREGO TYNKU

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych zgodnie z zaleceniami, należy skuć stary tynk do wysokości 80, maksymalnie 100 cm ponad widoczną lub ustaloną na drodze badań granicę zawilgocenia i/lub zasolenia. Z powierzchni muru starannie usunąć wszelkie osady, resztki zapraw, powłok malarskich i izolacji.

WYKONANIE WARSTWY GRUNTU

W przypadku murów, w których spoiny są słabe i osypują się, zaleca się wykonanie warstwy gruntu z rozcieńczonego płynu 900. Rozcieńczenie zależy od chłonności podłoża (proporcje od 1:2 do 1:5). Jeżeli podłoże jest bardzo suche zaleca się naniesienie PŁYNU 900 w proporcji 1:3 oraz OBRZUTKI RENOWACYJNEJ 910.

WYKONANIE WARSTWY GRUNTU

W przypadku murów, w których spoiny są słabe i osypują się, zaleca się wykonanie warstwy gruntu z rozcieńczonego płynu 900. Rozcieńczenie zależy od chłonności podłoża (proporcje od 1:2 do 1:5). Jeżeli podłoże jest bardzo suche zaleca się naniesienie PŁYNU 900 w proporcji 1:3 oraz OBRZUTKI RENOWACYJNEJ 910.

POPRAWIANIE PRZYCZEPNOŚCI TYNKU PODKŁADOWEGO

Jeśli konieczne jest poprawienie przyczepności tynku podkładowego lub zasadniczego tynku renowacyjnego do muru, należy zastosować obrzutkę renowacyjną 910 nanoszoną w taki sposób, aby pokryć 50-60% powierzchni. Grubość jej warstwy nie może przekraczać 0,5 cm, a materiał nie może zamykać spoin. Naniesioną zaprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

NANOSZENIE POROWATEGO TYNKU

W przypadku wysokiego stopnia zasolenia muru nanieść porowaty tynk podkładowy 920. Zalecana minimalna grubość warstwy tego tynku wynosi 1 cm. Aby w zaprawie uzyskać wymaganą zawartość porów powietrza to do jej przygotowania należy użyć odpowiedniego typu maszyn (agregatów tynkarskich z możliwością wtórnego mieszania).

NANOSZENIE POROWATEGO TYNKU

W przypadku wysokiego stopnia zasolenia muru nanieść porowaty tynk podkładowy 920. Zalecana minimalna grubość warstwy tego tynku wynosi 1 cm. Aby w zaprawie uzyskać wymaganą zawartość porów powietrza to do jej przygotowania należy użyć odpowiedniego typu maszyn (agregatów tynkarskich z możliwością wtórnego mieszania).

ŚCIĄGANIE TYNKU ŁATĄ

Po nałożeniu tynku należy równomiernie ściągnąć go łatą. Bezpośrednio po rozpoczęciu wiązania powierzchnię uszorstnić, np. poprzez przeciąganie jej grzebieniem tynkarskim. Zaleca się stosować przerwę technologiczną, umożliwiającą wyschnięcie przed nałożeniem kolejnej warstwy, przyjmując 1 dzień schnięcia na każdy 1 mm grubości warstwy tynku.

NANOSZENIE TYNKU RENOWACYJNEGO

Po wyschnięciu tynku 920 przystąpić do ręcznego lub mechanicznego nanoszenia tynku renowacyjnego 921 lub 922. Minimalna grubość warstwy tynków przy ich nanoszeniu na tynk podkładowy wynosi 1,5 cm. W przypadku niskiego stopnia zasolenia i równej powierzchni muru, tynk renowacyjny może być nakładany bezpośrednio na obrzutkę. Wówczas minimalna grubość warstwy tynku renowacyjnego wynosi 2 cm.

NANOSZENIE TYNKU RENOWACYJNEGO

Po wyschnięciu tynku 920 przystąpić do ręcznego lub mechanicznego nanoszenia tynku renowacyjnego 921 lub 922. Minimalna grubość warstwy tynków przy ich nanoszeniu na tynk podkładowy wynosi 1,5 cm. W przypadku niskiego stopnia zasolenia i równej powierzchni muru, tynk renowacyjny może być nakładany bezpośrednio na obrzutkę. Wówczas minimalna grubość warstwy tynku renowacyjnego wynosi 2 cm.

NADAWANIE FAKTURY

Nałożony tynk renowacyjny ściągnąć łatą i nadać mu fakturę odpowiednią do przewidywanej powłoki zewnętrznej. Tynk renowacyjny biały 922 może być bezpośrednio zacierany (filcowany) w celu nadania powierzchni jej ostatecznej faktury. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, należy zastosować przerwę technologiczną, przyjmując 1 dzień schnięcia na każdy 1 mm grubości warstwy tynku.

ZASTOSOWANIE WARSTWY ZEWNĘTRZNEJ

Jako warstwę zewnętrzną można zastosować gładź renowacyjną 930, którą dodatkowo należy pomalować farbą silikatową 002 lub Nanotech 006 (jest to farba na bazie żywic silikonowych). Można je zastosować bezpośrednio na tynki renowacyjne.

ZASTOSOWANIE WARSTWY ZEWNĘTRZNEJ

Jako warstwę zewnętrzną można zastosować gładź renowacyjną 930, którą dodatkowo należy pomalować farbą silikatową 002 lub Nanotech 006 (jest to farba na bazie żywic silikonowych). Można je zastosować bezpośrednio na tynki renowacyjne.

POWIĄZANE PRODUKTY

PŁYN INIEKCYJNY 900

OBRZUTKA 910

TYNK RENOWACYJNY 920

TYNK RENOWACYJNY 921

TYNK RENOWACYJNY 922

TYNK RENOWACYJNY 923

GŁADŹ RENOWACYJNA 930

ZAPRAWA RENOWACYJNA 940

FARBA SILIKATOWA 002

FARBA NANOTECH 006

POWIĄZANE ARTYKUŁY

© KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. 2017 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.

Projekt:    

Udostępnij artykuł

Podziel się ze swoimi znajomymi!